Read More
โรคไต

ไตอักเสบ ภัยเงียบสู่ภาวะไตวาย

ถ้าพูดถึงสาเหตุโรคไตอักเสบแล้วจะมีอยู่มากมาย บางครั้งเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้เสี่ยงไตอักเสบนะแต่อาจมาจากกรรมพันธุ์ของเรา

Read more