ตับอักเสบ อาการตับอักเสบ
Read More
โรคตับ

ตับอักเสบ ภัยใกล้ตัวที่คุณเองอาจคาดไม่ถึง

ตับอักเสบ  เป็นโรคที่หลายคนอาจคิดว่าไกลตัว แต่การไม่ระวังหรือไม่ดูแลตับของเราให้ดี อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ ทำให้เป็นภาวะตับแข็ง ตับอักเสบ จนถึงมะเร็งตับได้ สาเหตุของโรคตับอักเสบ การอักเสบที่ตับ จนเป็นภาวะตับอักเสบนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นเวลานาน แม้จะดื่มในปริมาณไม่มาก แต่การดื่มติดต่อกันเป็นประจำก็ส่งผลต่อตับเช่นกัน ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสตับอักเสบ A  B  และ ...

Read more